04
Sep
09

Prosjekt/temaoppgave

  • Mulig skifte av scenario

Mine erfaringer i løpet av denne uka gjør at jeg vurderer å skifte scenario-altså grunnlaget eller startpunktet for prosjektet. Jeg lurer på om jeg skal ta utgangspunkt i et prosjekt jeg allerede jobber med som heter “Museum der folk er”, som navnet sier er det små gjenstandsbaserte utstillinger som vises “der folk er”, f.eks. på venterommet hos legen eller på lokalbutikken.

Dette vil kunne bli et samspill mellom fysiske og virtuelle utstillinger. Begge på “plasser hvor folk er”. Fordelen med dette scenariet  er at den kan knyttes til et eksisterende prosjekt og vil passe perfekt inn i dette konseptet.

Hvordan kan dette begrenses til et gjennomførbart studieprosjekt denne høsten som også kan danne plattform for videre formidling på nettet? Nettformidlinga  kan ta mange former men muligheten for å  ajourføre den/de fysiske utstillingene som er “der folk er” med tilbakemeldinger vi får gjennom nettutstillinga er en spennende (men kanskje ugjennomførbar) tanke.

Jeg har likevel litt vanskelig for å forlate mitt opprinnelige scenario fordi gjenstandene der kan åpne dører mot tema jeg ikke har lyst å slippe taket i, slik som f.eks.gjenbruk , altså ny bruk av eldre gjenstander. Disse har vi mange av i museets samling.

Advertisements
02
Sep
09

Formidlingsstrategier på nettet

Hvilke strategier skal vi ha for nettbasert formidling ved NTRM (Nord-Troms Museum)? Ærlig talt så vet jeg det ikke, men jeg ønsker å opparbeide meg nok kunnskap til å komme med vektige argument om den saken når den kommer på museets dagsorden. Disse argumentene fordrer en kunnskap om internettmediet generelt, netttrafikk og nettoppførsel som desverre er mangelvare ved museet.

Kan vi nå alle og ønsker vi det gjennom vår nettformidling? Hvordan rekke ut til de som vanligvis ikke benytter nettet?
Jeg opplever en etterspørsel etter gjenstandssamlinga ved museet.Både spørsmål av typen;”koffer kan vi ikke bare få komme inn i magasinet? og type “eg ser ikke mangletreeet eg forærte museet i 1985 i utstillinga lenger.Koffer har dokker tatt det bort?” Denne etterspørselen kan vi imøtekomme  på nettet. Både gjennom lett søkbare databaser og virtuelle objektbaserte utstillinger. Nettutstillinger bør vel egentlig være et selvfølgelig formidlingsmedium i et område med så spredt bosetting som Nord-Troms.
For å holde på interessen når bestemors mangletre er funnet bør det være mulighet for kommunikasjon bruker-museum og mellom brukerne gjennom å opprette en blogg (eller noe lignende som jeg ikke kan nok om enda).

Andre formidlingstema og-metoder jeg tror  vil fylle et behov er filmer lagt ut på våre sider som demonstrerer gjerne regionale handtverks og-husflids teknikker.

Borsett fra å satse på relevante tema må nettsidene være aktuelle. Har du deltatt i et museumsarrangement skal det være store sjanser for at du kan finne bilde av deg selv på museets hjemmeside mandagen etter – vi er jo ikke så mange..

Samarbeid skole/museum er kanskje en utfordring for flere enn oss og fordrer en gjennomtenkt strategi fra vår side.Men når man har så gode undervisningsanimasjonsfilmer som den fra Rettsmuseet i Trondheim som Åshild viste oss under gruppearbeid i dag så bør vel skolene komme springende av seg selv eller ..

31
Aug
09

hva jeg ønsker å oppnå gjennom kurset

Jeg ønsker å få en bedre forståelse av digitale media
jeg ønsker å få kunnskap nok til å benytte meg av digital formidling
jeg ønsker å få det pushet som skal til for å jobbe med digital formidling i museumshverdagen
jeg ønsker å  bidra til bedre internettsider ved Nord-Troms Museum

31
Aug
09

Maskebettet

Maskebettet er et lite uunnseelig redskap som med nærmere ettersyn er både vakkert og spennende. En er malt i marineblått og en annen utforma som et hjerte. Hvorfor er det slik?